Chọn ngôn ngữ

Yêu cầu về giấy phép lái xe và ID Theo dõi

Tùy theo nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe mà bạn đặt chỗ và quốc gia mà bạn đi du lịch, nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe có thể đề nghị một số giấy tờ nhất định (giấy phép lái xe hợp lệ, hộ chiếu của bạn, thẻ tín dụng và các giấy tờ khác có tên và địa chỉ của bạn). Chúng tôi khuyên bạn tốt nhất nên kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe cũng như Đại Sứ Quán hay Tòa Lãnh Sự tại địa phương của quốc gia mà bạn đến (hoặc trang web của họ) trước khi đặt chỗ. Hãy nhớ rằng mỗi hành khách chịu trách nhiệm cá nhân để đảm bảo rằng họ có giấy tờ chính xác trước khi du lịch.

Nhắc nhở
Skyscanner không phải là một đại lý du lịch, và chúng tôi không bán vé. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc đặt vé, vui lòng liên hệ với hãng hàng không hoặc đại lý du lịch