Chọn ngôn ngữ

Làm thế nào tôi tìm xe lớn hơn như xe SUV hoặc xe chở hành khách? Theo dõi

Khi ở trang kết quả, bạn sẽ có thể nhìn thấy công suất của từng xe. Nếu bạn muốn tìm xe lớn hơn, chúng tôi đề nghị bạn sử dụng bộ lọc 'Loại xe' của chúng tôi và chọn vào ô chọn 'xe chở hành khách'.

Nhắc nhở
Skyscanner không phải là một đại lý du lịch, và chúng tôi không bán vé. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc đặt vé, vui lòng liên hệ với hãng hàng không hoặc đại lý du lịch