เลือกภาษา

ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่และบัตรประจำตัว ติดตาม

ผู้ให้บริการรถเช่าอาจขอเอกสารบางอย่าง (ใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ หนังสือเดินทาง บัตรเครดิต และเอกสารเพิ่มเติมที่มีชื่อและที่อยู่ของคุณระบุอยู่) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทที่คุณจองและประเทศที่คุณจะเดินทางไป คำแนะนำที่ดีที่สุดคือให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการรถเช่า และสถานทูตหรือสถานกงศุล (หรือเว็บไซต์ของพวกเขา) ของประเทศปลายทางก่อนที่คุณจะจอง โปรดจำไว้ว่า การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเดินทางเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารแต่ละคน

โปรดอย่าลืม
Skyscanner ไม่ใช่ตัวแทนการท่องเที่ยวและไม่จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการจองตั๋ว โปรดติดต่อสายการบินหรือตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณ